DỰ ÁN ĐÀI SƠN

Dự án Đài Sơn Tên dự án: Khu du lịch sinh thái Đài Sơn Địa điểm: Xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Kiến trúc Châu Âu thiết kế quy hoạch: Công ty Tư vấn thiết kế công trình văn hoá Ngày 31 tháng 5 năm 2006 Chính […]

0911.00.3333

Chi tiết dự án

Dự án Đài Sơn

Tên dự án: Khu du lịch sinh thái Đài Sơn

Địa điểm: Xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Kiến trúc Châu Âu thiết kế quy hoạch: Công ty Tư vấn thiết kế công trình văn hoá Ngày 31 tháng 5 năm 2006 Chính Phủ có Quyết định số 786/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Phát triển kinh tế – xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh” với chức năng: “Là trung tâm du lịch sinh thái biển – đảo chất lượng cao, trung tâm dịch vụ cao cấp, một trong những động lực phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả miền Bắc”.

dự án đài sơn, dự án đài sơn, dự án du lịch sinh thái đài sơn, khu du lịch sinh thái đài sơn, dự án đài sơn quảng ninh, dự án đài sơn vân đồn